RODO – Ochrona Danych Osobowych

Realizujemy usługi z zakresu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z aktualnym stanem prawnym na dzień wejścia w życie RODO (GDPR), czyli 26 maja 2018. Od tego dnia obowiązują nowe wymagania definiujące zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych. Pomożemy Ci działać legalnie.

Audyt

W pierwszej kolejności realizujemy audyt Twojej Organizacji pod kątem realizacji procedur Ochrony Danych Osobowych według stanu prawnego obowiązującego do 2018-05-25.

Aktualizacje

Na podstawie audytu aktualizujemy dokumenty i procedury dotyczące: Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych, Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym, inne.

Wdrożenie RODO

Wdrożenia nowych procedur Ochrony Danych Osobowych w UE (RODO) według stanu prawnego obowiązującego od 2018-05-26.

Aktualizacja ABI → IDO

Aktualizacja organizacji oraz zakresu odpowiedzialności DPO – Data Protection Oficer = IDO – Inspektor danych osobowych (do 2018-05-25 ABI – Administrator Bezpieczeństwa Informacji).

Procesy / Procedury

• Opracowanie / aktualizacja procedur
• Wdrożenie rejestru czynności przetwarzania
• Wdrożenie procesu zarządzania incydentami dotyczącymi ODO
• Wdrożenie procedur mechanizmów bezpieczeństwa w systemach IT

Szkolenia / Kadry

• Audyt i aktualizacja umów dotyczących Ochronę Danych Osobowych
• Szkolenie dla pracowników z obowiązków i odpowiedzialności prawnej wynikających z RODO
• Audyt powdrożeniowy

Zamów RODO dla twojej Firmy!

11 + 15 =