Zapraszamy do kontaktu!

.

Zanim wyślesz mejla do nas lub skorzystasz z poniższego formularza zapoznaj się z Polityką prywatności w celu pozyskania informacji o tym jak realizujemy ochronę danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest eBiznes Artur Śliwiński z siedzibą w Legionowie, przy ul. Sowińskiego 14/41; NIP: 536-110-82-82

Możesz wysłać email z pomocą klienta poczty na nasz EMAIL lub poniższego formularza:

 

Zapraszamy do kontaktu

Formularz kontaktowy

7 + 13 =

E-mail

Telefon

+(48) 500 188 141

Adres

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest eBiznes Artur Śliwiński (eBiznes) z siedzibą w Legionowie, przy ul. Sowińskiego 14/41 (NIP: 536-110-82-82)

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  1. Listownie: ul. Sowińskiego 14/41, 05-120 Legionowo
  2. Przez e-mail: info@eb4b.pl:
  3. Telefonicznie: 500 188 141

Cele i podstawy przetwarzania

Podane dobrowolnie przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych jest eBiznes w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały przez Państwa udostępnione.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW eBiznes zostały określone w naszej Polityce Prywatności.